Kilka słów o angielskim...

Zasadniczo w historii języka angielskiego wyróżnić możemy trzy okresy. Pierwszym z nich był okres staroangielski, który nazywany był również językiem anglosaskim. Używany był już w V wieku naszej ery- w tym czasie wytworzyły się również jego trzy główne dialekty (anglijski, kentyjski i zachodniosaksoński ). Okres staroangielski trwał do połowy XII wieku. Po nim nastąpił okres średnioangielski, który w pewnym stopniu ukształtował się pod wpływem języka francuskiego, który w tym czasie dominował w wielu krajach, jako język wyższych sfer (oraz najeźdźców). W tym okresie rozwinęło się również kilka nowych dialektów, z których najbardziej popularny stał się dialekt, którego używano w Londynie- stał się on w późniejszych latach podstawą znanego nam obecnie języka angielskiego.

Język francuski, który pojawił się w tym drugim okresie, nie pozostał bez wpływu na ostatni okres historii języka angielskiego- nowoangielski, który początki swe miał mniej więcej w XV wieku- początki angielskiego renesansu i twórczości Shakespeare